Ansökan Statens musikverk:

Färdig med min första ansökan till Statens musikverk.
Mitt projekt heter “Sveriges sju underverk – ett mobilt EA-verk”

Om det går i hamn så kommer jag såklart skriva mer om det men i korthet:

Ljudkonst i mobiltelefonen. Verken spelas upp i en app när besökaren når en förutbestämd geografisk plats.
Ljudkonst är både ett konstnärligt utforskande som en musikalisk djupdykning i det vi annars inte upplever såväl som en dokumentation av en tid som varit.

Nu ska tummar hållas ända fram till den 15:e mars.

länkar:
www.statensmusikverk.se